Jij als student kan ook zelf al een aantal conflicten oplossen of voorkomen. Daarom geven we jullie graag tips & tricks hoe je dit kunt aanpakken.

 

Tips op het gebied van het maken van afspraken

–        Als je een afspraak met een docent of student aangaat, krijg dan altijd duidelijk wie, wat, waar en wanneer doet. Dit voorkomt miscommunicatie en escalatie tijdens conflicten;

–        Als het gaat om belangrijke afspraken zorg dan altijd dat je deze afspraken zelf zwart op wit hebt. Dit kan met een mailtje of een simpel briefje van de docent;

–        Als een docent geen duidelijke afspraak met je heeft gemaakt, doe dan zelf een voorstel en leg dat aan de docent voor.

 

Tips op het gebied van tentamens

–        Voor een tentamen is het als student een redelijke eis om een proeftentamen te maken. Als een docent deze niet beschikbaar stelt kun je deze altijd bij hem vragen. De docent is namelijk verplicht om deze beschikbaar te stellen;

–        Het kan soms voorkomen dat een toetstinzage voor een hertentamen niet is ingeroosterd. Ga hier achteraan en benader de docent hierover ruim van te voren;

–        Als het te lang duurt voordat een tentamen is nagekeken mag je hier als student iets over zeggen. Studenten en docenten moeten beiden hun afspraken nakomen. Docenten hebben afgesproken een tentamen binnen 15 werkdagen na te kijken. Nu kan het altijd voorkomen dat er ook voor een docent iets tussen komt, dus probeer niet te aanvallend te zijn.

 

Wat is het goede e-mailadres?

Zoals de meesten weten zijn er meerdere school mailadressen per persoon, namelijk @student.avans.nl en @avans.nl. Bij het intypen van zowel namen van docenten als studenten kun je beide mogelijkheden aanklikken. Helaas is het zo dat er bij allebei maar één werkt.

Om onduidelijkheid te voorkomen:

– Als je een student via zijn/haar schoolmail wilt bereiken gebruik je het studentenmailadres, namelijk: @student.avans.nl

– Als je een docent via zijn/haar schoolmail wilt bereiken gebruik je het normale mailadres, namelijk: @avans.nl

Het feit dat er een punt in de naam van de geadresseerde kan staan heeft te maken met de soort afkorting. Check altijd of je de goede hebt!