de Academieraad (AR) is het officiële inspraakorgaan voor de academie. De AR oefent haar inspraakrecht uit op bijna alle onderwerpen waarvoor de academiedirectie de formele verantwoordelijkheid draagt. Voorbeelden daarvan zijn financieel beleid, personeelsbeleid en onderwijsbeleid.

Deze vergaderingen zijn openbaar en worden 3 keer per periode gehouden. Wanneer je geen tijd hebt voor de studentenraad of wanneer je je VSP al binnen hebt kun je deze ook nog altijd bijwonen.