Om een optimaal contact te kunnen krijgen met alle studenten van de academie, is er een klassenvoorzitter in het leven geroepen.

De klassenvoorzitter is geen lid van de studentenraad maar vertegenwoordigt namens zijn/haar klas jouw mening. Zodra er problemen zijn moet je naar je klassenvoorzitter stappen. Deze zal vervolgens contact leggen met de studentenraad.

Verder heeft de klassenvoorzitter de taak om elk blok een verslag te maken. In dit verslag wordt er gedetailleerd besproken hoe het blok is gegaan, wat zijn de + en – punten van ieder vak, docent en practicums. Maar ook + en – punten van overige zaken mogen in dit verslag verwerkt worden. De studentenraad evalueert deze verslagen en zal waar nodig acties ondernemen. Ook kunnen wij problemen uit de verslagen voorleggen aan de directie.

 

Voor jou als  klassenvoorzitter betekent dit dat je:

–        Het aanspreekpunt bent voor de klas;

–        Door docenten en de studentenraad wordt benaderd;

–        Per blok krijg je ambassadeursuren toegekent (14 uur per jaar).

 

Een klassenvertegenwoordiger hoeft geen lid van de studentenraad te zijn, maar moet wel actief reageren op klachten en problemen in de klas.

Natuurlijk mag je als klassenvoorzitter altijd nog bij de studentenraad komen. Als je dat doet vertegenwoordigd je nog wel je medestudenten, maar je hoeft dan geen verslag meer te maken. Dit betekent dan ook dat je geen 14 uur meer krijgt per jaar voor jouw rol als klassenvoorzitter, maar de ambassadeursuren die je als lid voor de studentraad draait.