De studentenraad houdt de STAR werkwijze aan om ons doel te bereiken. STAR is een afkorting die staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Bij deze werkwijze staan overleg en terugkoppeling centraal.

 

De situatie kan van alles zijn, een klachtenformulier van een student of een probleem op de academie. Deze situatie wordt dan op de agenda gezet voor één van de vergaderingen en wordt vervolgens besproken. Tijdens deze vergaderingen heb je als lid van de studentenraad ruimte om mee te denken aan oplossingen voor het probleem en deze oplossingen te laten horen.

 

Zodra de situatie is besproken tijdens de vergaderingen, wordt de oplossing omgezet naar een taak met een deadline en een doel. Deze taak wordt aangewezen aan een persoon of een groep om ermee aan de slag te gaan.

 

Als de vergadering is afgerond kan de betreffende persoon of groep aan de slag gaan met zijn taak. Afhankelijk van de taak kan dit inhouden dat er een gesprek met een docent moet worden aangegaan, of dat er een product gemaakt moet worden.

 

Afhankelijk van de deadline van de taak wordt tijdens de volgende vergadering het resultaat behandeld. Hierin kan verdere terugkoppeling worden gegeven door de studentenraad om het resultaat beter te maken of kan het probleem worden afgesloten.

 

Een voorbeeld:

 

Situatie: De kwaliteit van de studiehandleidingen (SHL) werd beneden de maat gevonden en er was ruimte voor verbeteringen. Zo waren deadlines niet altijd duidelijk aangegeven en was ook niet altijd duidelijk wat er van een student werd verwacht.

 

Taak: Dit probleem werd aangekaart bij de studentenraad en is tijdens één van de vergaderingen behandelend. Hieruit kwam naar voren dat de SHL moeten worden gecontroleerd en worden bekritiseerd. Deze taak werd toegewezen aan de kwaliteit commissie en zij zijn hiermee aan de slag gegaan.

 

Actie: De kwaliteit commissie heeft een beoordelingsschema gemaakt voor de SHL en zijn begonnen om de SHL hieraan te toetsen.

 

Resultaat: De studentenraad heeft het probleem van de SHL vertaald naar een gerichte klacht die richting de docenten kan worden gestuurd, waar aan de hand daarvan de SHL verbeterd kan worden.