De belangrijkste activiteit van de studentenraad is vergaderen. Deze vergaderingen zijn op te delen in een gezamenlijke studentenraadvergaderingen, locatie overleg en commissievergaderingen. De vergaderingen vinden over het algemeen plaats van 17 tot 19 uur, er wordt dan voor koffie en thee gezorgd.

De gezamenlijke studentenraad vergaderingen zijn twee maal per blok en vinden om en om plaats op locatie (’s-Hertogenbosch en Tilburg). Elk team binnen de Studentenraad heeft ook nog één werkoverleg per blok.

Daarnaast komen de commissies onafhankelijk van elkaar ook nog samen. De uren van de vergaderingen worden altijd als Ambassadeursuren opgegeven. Dit is 1 á 2 uur per vergadering.  De Ambassadeursuren worden bepaald na de inzet per lid en worden toegekend door de voorzitter van de studentenraad en een docent die de school vertegenwoordigt. Na het behalen van al je Ambassadeursuren, geldt er een financiële vergoeding als je een bestuurlijke functie hebt.